Algemeen

 

Openingstijden

Wij zijn open op

maandag: 13:00-17:30 

dinsdag t/m donderdag: 10:00-17:30

vrijdag: 10:00-21:00

zaterdag: 9:30-17:00

zondag: 13:00-17:00

 

 Cadeaubonnen

Wij verkopen cadeaubonnen in je eigen gewenste prijsklasse. Geldigheid van de cadeaubon is 1 jaar na datum afgifte.

Wij pakken de kadobon leuk in!
 

 

Ruilen en garantie

Ruilen is mogelijk binnen 8 dagen op vertoon van de kassabon (m.u.v. levend groen). Naast de wettelijke garantie staat Groene Vingers Delft volledig in voor de kwaliteit van haar producten. Garantie wordt gegeven afhankelijk van de leverancier/fabrikant of levend groen.

 

Bezorgen

Bezorgen is mogelijk binnen de regio Delft en kost € 10,- per rit. Kan je iets niet tillen omdat het te groot of te zwaar is dan is ook de bakfiets van Groene Vingers beschikbaar voor vervoer (op vertoon van legitimatie).

 

 

Privacy Policy

Groene Vingers Delft, gevestigd aan de Burgwal 23 te Delft is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Groene Vingers Delft verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt door je bijvoorbeeld in te schrijven voor onze nieuwsbrief of aan te melden voor een evenement of workshop.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Telefoonnummer (alleen wanneer je je aanmeldt voor een evenement of workshop)

E-mailadres

Adresgegevens (voor facturen)

Bankrekeningnummer (voor facturen)

Verder maken we gebruik van social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@groenevingersdelft.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Groene Vingers Delft verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

*Verzenden van onze nieuwsbrief

*Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening

uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld bij een evenement waarvoor je je hebt

aangemeld)

*Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

#Groene Vingers Delft analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de

website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te

stemmen op jouw voorkeuren. Je IP adres blijft hierbij anoniem.

#Het afhandelen van een betaling

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Groene Vinger Delft bewaart je persoonsgegevens die we gebruiken om bijvoorbeeld een nieuwsbrief of een uitnodiging naar je te sturen, net zo lang tot dat jij aangeeft geen nieuws meer van ons te willen ontvangen. Bij iedere mailing die je van ons ontvangt, vind je de mogelijkheid om dit aan te passen en je kunt ons ook altijd een mailtje sturen.

Persoonsgegevens > tot wederopzegging > nieuwsbrieven en andere mailings

Voor de persoonsgegevens die wij gebruiken om je bijvoorbeeld een factuur te kunnen sturen voor een workshop waar je aan hebt deelgenomen, hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

Bedrijfs- en persoonsgegevens > 7 jaar > facturen

Delen van persoonsgegevens met derden

Groene Vingers Delft verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Groene Vingers Delft gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Groene Vinges Delft neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of - systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Berckeley Square) tussen zit. Groene Vingers Delft gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

• Google Analytics; dit gebruiken wij om het verkeer op onze website te analyseren. Waar komen bezoekers vandaan, hoe lang blijven zij op onze website, hoeveel unieke bezoekers krijgen we. Normaal gesproken zijn de IP adressen van de bezoekers zichtbaar, maar wij hebben deze geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Groene Vingers Delft en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@groenevingersdelft.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Groene Vingers Delft wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Groene Vingers Delft neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@groenevingersdelft.nl

 

 

© 2016 - 2018 Groenevingersdelft | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel